Vacature Keurmeesters

Het NHRP (Nederlands Hippisch Recreatie Platform) is op zoek naar kandidaten die als keurmeester zich in willen zetten om de kwaliteit van hippische routestructuren op een hoger niveau te brengen. Sinds begin 2018 wordt er gewerkt binnen het NHRP aan de invoering van het kwaliteitskeurmerk. Het keurmerk richt zich primair op veiligheid voor ruiters en menners tijdens het rijden van een route, in verhouding tot de steeds groter wordende verkeersdruk.

Aan het nieuwe kwaliteitskeurmerk zijn een aantal vaste criteria verbonden die als voorwaarden gelden. Ook worden een aantal aanbevelingen gedaan in de vorm van richtlijnen, waarbij veiligheid voor mens en dier steeds leidend zijn. Hierop moet de routestructuur getoetst worden. Overheden, routebureaus, gebiedsbeheerders kunnen als eigenaar/beheerder van een routestructuur het kwaliteitskeurmerk aanvragen bij het NHRP. Na de aanvraag dient de keurmeester volgens een bepaald protocol de routestructuur te toetsen op de vastgestelde criteria en aandachtspunten.

De keuring bestaat uit het narijden van een vooraf bepaald gedeelte van de routestructuur. Dit kan naar eigen keuze met een paard, mountainbike, te voet of auto (gedeelte). De aangeboden functie is een vrijwilligersfunctie met onkostenvergoeding. Wat verwachten we van de keurmeester;

  1. Geen bestuurlijke binding met een van de bij het NHRP aangesloten organisaties
  2. Geheel onafhankelijk, kritisch en zelfstand de keuring uitvoert
  3. Aantoonbare ervaring als recreatief ruiter of menner waarbij het beheersen van of affiniteit met beide disciplines een pre is.
  4. Ervaring in het rijden van hippische routestructuren in wisselende omstandigheden en omgevingen (natuurgebied, buitengebied, stedelijk gebied)
  5. Mobiel om redelijke afstanden (max 100km) te overbruggen

Geschikte kandidaten kunnen zich aanmelden bij het NHRP via info@nhrp.nl 

 

Hoe is het kwaliteitskeurmerk aan te vragen:

Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk dient de eigenaar/beheerder van de routestructuur een aanvraag in te dienen voor een toetsing bij het NHRP.

De toetsing waarop de uitgave van het keurmerk is gebaseerd, wordt uitgevoerd door onafhankelijke keurmeesters.

Bij een positieve beoordeling zal het kwaliteitskeurmerk worden uitgereikt in de vorm van een certificaat aan de eigenaar/beheerder van de routestructuur.

Het keurmerk heeft een geldigheid van drie jaar.

De kosten voor de toetsing en keurmerk bedragen € 500,- ex btw.

Vooraf dient u zorg te dragen dat de routestructuur voldoet aan de criteria welke zijn samengevat in de brochure NHRP- Criteria Kwaliteitskeurmerk hippische routestructuren

Bovendien is het raadzaam om de algemene richtlijnen te volgen die zijn omschreven in de brochure NHRP- Richtlijnen voor  de inrichting van hippische routestructuren.

De richtlijnen dienen als basis en de omschreven criteria zijn absolute voorwaarden voor het verkrijgen van het NHRP Kwaliteitskeurmerk Hippische Routestructuren.

Beide brochures zijn hieronder te downloaden.

Voor meer informatie, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met ons via info@NHRP.nl of theo@ruiterenenmennen.nl

 

Hier kunt u de richtlijnen en criteria voor het Kwaliteitskeurmerk Hippische Routestructuren downloaden:

NHRP Richtlijnen voor de inrichting van hippische routestructuren (1)

NHRP Criteria Kwaliteitskeurmerk Hippische Routestructuren

 

KEURMERK proef