Hoe is het kwaliteitskeurmerk aan te vragen:

Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk dient de eigenaar/beheerder van de routestructuur een aanvraag in te dienen voor een toetsing bij het NHRP.

De toetsing waarop de uitgave van het keurmerk is gebaseerd, wordt uitgevoerd door onafhankelijke keurmeesters.

Bij een positieve beoordeling zal het kwaliteitskeurmerk worden uitgereikt in de vorm van een certificaat aan de eigenaar/beheerder van de routestructuur.

Het keurmerk heeft een geldigheid van drie jaar.

De kosten voor de toetsing en keurmerk bedragen € 500,- ex btw.

Vooraf dient u zorg te dragen dat de routestructuur voldoet aan de criteria welke zijn samengevat in de brochure NHRP- Criteria Kwaliteitskeurmerk hippische routestructuren

Bovendien is het raadzaam om de algemene richtlijnen te volgen die zijn omschreven in de brochure NHRP- Richtlijnen voor  de inrichting van hippische routestructuren.

De richtlijnen dienen als basis en de omschreven criteria zijn absolute voorwaarden voor het verkrijgen van het NHRP Kwaliteitskeurmerk Hippische Routestructuren.

Beide brochures zijn hieronder te downloaden.

Voor meer informatie, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met ons via info@NHRP.nl of theo@ruiterenenmennen.nl

 

Hier kunt u de richtlijnen en criteria voor het Kwaliteitskeurmerk Hippische Routestructuren downloaden:

Brochure Richtlijnen voor de inrichting van hippische routestructuren NHRP 2002

NHRP Criteria Kwaliteitskeurmerk Hippische Routestructuren

 

KEURMERK proef